:תחומי פעילות

הערכות נזק לרכוש לסוגיו לרבות נזקי אש, פריצה מים וכו

הערכות נזק למכונות תעשיה וציוד הנדסי

הערכות נזק למערכות ממוחשבות לרבות ציוד אלקטרוני

.הערכת נזקי חקלאות

הערכת שווי עבור נכסים ושעבודים

סיקור סיכונים