כרטיס ביקור
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

דורון קשטן

 

 

ישראל רפפורט

 

 

יליד שנת 1959, נשוי,אב לשלושה ילדים ומתגורר בכפר סבא

 

 

יליד שנת 1953, נשוי, אב לשלושה ילדים ומתגורר בהוד השרון

 
את דרכו המקצועית החל בשנת 1983 ומאז עוסק בהערכת
 
החל את דרכו המקצועית בשנת 1976 כסוקר בחברת בטוח
סיכונים וסיקור רכוש
 
כעבור כשנה החל לעסוק בהערכת נזקים,רכושוסיקור סיכונים
דורון בוגר המכללה לבטוח והינו חבר באיגוד שמאי הבטוח
 
ישראל בוגר המכללה לבטוח והינו חבר בריגוד שמאי הבטוח
בישראל בענפים אש אלמנטרי וחקלאות
 
בישראל בענפים אש אלמנטרי וחקלאות
מחזיק ברשיון חשמלאי מוסמך מטעם משרד העבודה והרווחה משנת
 
סיים הכשרה בנושא גישור, שיטה לפתרון מחלוקות וישוב
1984
 
סיכסוכים
סיים הכשרה בנושא גישור, שיטה לפתרון מחלוקות וישוב סיכסוכים
 
במהלך השנים היה חבר בועד ענף אש ואלמנטרי וכן חבר נשיאות
 
במהלך השנים היה חבר בועד ענף אש ואלמנטרי והיה שותף
 
באיגוד השמאים
 
להקמת אתר האינטרנט של איגוד השמאים ומנהלו בפועל עד היום